Finn fyldte 70 år d. 15. maj

Finn fyldte 70 år d. 15. maj.

Stort til lykke fra foreningen.

Vi gav et gavekort til Silvan.

Vi var en del folkedansere der kom og fejrede ham.