Besøg af vores folkedansere fra Ystad

Vores svenske venner kommer til Nykøbing d. 9 – 10. september.

Foreløbig plan: Ankomst/indkvartering lørdag eftermiddag. Middag og dans om aftenen i Folkedanserhuset. Vi inviterer Maglebrænde og Toreby) til at deltage i dans og kaffe om aftenen.

Søndag mødes vi i Nykøbing hvor Sven vil vise os rundt i byen. Kaffe og kage i Czarens Hus inden rundvisning i Klosterkirken. Derefter tilbage til Folkedanserhuset, hvor der vil være frokost og kaffe inden vi siger farvel til vores venner.  Endelig  program følger senere.

I skal ringe til formand Dorte – vigtigt af hensyn til bestilling af aftensmad, kaffe, kage og frokost søndag:

  • Kan I have nogen boende.

  • Deltagelse i spisning lørdag aften

  • Deltagelse i arrangementet søndag