GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Folkedanserhuset i Nyk F. 28 jan 2020. kl. 19.00
Der var 17 til stede.
Der var lovlig indvarslet til mødet.
Kurt blev valgt til dirigent.
Dagsorden, referat fra sidste år samt formandens beretning blev alle godkendt.
(formandens beretning vedhæftet)
Regnskab fremlagt af kassereren Karin.
Der var et underskud på 22.400,11 kr. hvilket gør at vi atter kan søge lokaletilskud.
Underskuddet er bl.a opstået grundet extraordinære store udgifter til bl.a nye toiletter,
Spuling af kloak, leje af festivaltoilet, nye køleskabe, maling af toiletterne mv.
Det private lån betales nu med de penge der ellers blev brugt til opvaskemaskinen.
Nye tiltag i 2020: lys til musikerne i begge ender af salen, udvendig vedligeholdelse af huset:
maling, pudsning, vindues reparationer. Samt lakering af gulv i feb.
Indtil dato er der 30 udlejninger, det højeste nogensinde. Det ser ud til at pengene til
hjemmesiden er givet godt ud.
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
Ingen indkomne forslag.
Kurt Norling blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Elna Zølner.
Karin blev genvalgt.
Bernhard Schwegler og Finn Pærregaard blev valgt til suppleanter.
Keld Lund genvalgt til revisor.
Revis.supp. Erik Berggren genvalgt.
Bent Nevers og Erik Bergmann genvalgt til fanebærere.
Finn Pærregaard genvalgt til fanebære suppl.
Under evt. blev der en lang og konstruktiv snak om hvordan vi fik flere folk til at komme til dans.
Forslagene var mange og gode. Der var bred enighed om at ordet folkedans skal bruges i
sammenhæng med Nordisk dans.
Der skal arbejdes på at formidle ”reklamen” for dansen på en spiselig måde, der tilgodeser flere
aldersgrupper. Hertil skal de sociale medier mere ind i billedet. Der skal laves en god oplysning
for vores sommerdans d 13 juni i huset.
Skal navnet på huset ændres ????? det var der uenighed om og alligevel ikke…. Måske skal der
tilføjes ” Dansens hus” til navnet. Skal også passe på, da det efterhånden er et navn rigtig mange
kender, bl.a via udlejningerne.
Skal der tilbydes dans i dagtimerne !!! Appellere til den 1/3 af den danske befolkning der er
enlige, om at komme !!!!!! Ikke forpligtes til at blive medlem af foreningen, men komme når man
har lyst og betale xx kr. pr gang.
Det sidste går dog ikke, da der også er en økonomi der skal hænge sammen. Hvis ikke vi er en
forening kan vi ikke søge lokaletilskud og evt. fonde.
Men der blev kraftig opfordret til bestyrelsen om at arbejde videre med ideerne.
Formanden sluttede mødet af og takkede for de mange gode ideer og kommentarer.
Tak til Elna for hendes engagement i bestyrelsen gennem årene.
Mødet slut kl. 20.40
Ref. Hanne