Referat fra generalforsamlingen 30.1.2018

Referat fra generalforsamlingen 30.1.2018

I Nyk f og omegns folkedanserforening.

 

Der var 22 fremmødte.

  1. 1  Kurt Norling blev valgt som dirigent.

Vedr p.2 og 3 blev godkendt uden kommentarer.

  1. 4  Formandens beretning: Velkommen til nye medlemmer. Det har måske hjulpet med vores fælles annonce med de andre foreninger!!!!

bedre koordinering med hensyn til kagebagning, da der var alt for   meget kage til legestuen. Der var få deltagere til legestuen, mange blev væk, trods tilmelding.!!!!

Hvis der er fremmede instruktører på til legestuerne, skal det eftertjekkes om danseprogrammerne er kommet frem til musikerne (Lonnie)

Ingen tilmelding til vinterstævnet i år.

Karen og Flemming Axelsen er stoppet som huspassere og udlejningsfolk og Karin D og Elna Z har overtaget jobbet, som de varetager på skønneste vis og formår at sætte et hyggeligt og personligt præg på vores gamle hus. OG der er fint rent alle vegne.

Dansen ved Corselitze i aug, var en hyggelig dag, med masser af fejltrin ? og kun de halve kunne høre musikken og instruktøren, da de var placeret uheldigt i forhold til lyden. Men vi havde det sjovt….

Tak til alle der deltog i årlig rengøring, hyggelig aften i Købmandsgaarden i august.

Tak til Sven T for byvandringen ved Svensker besøget, nok en dejlig weekend og glade venners lag, med dans og god mad tillige.

Tak til Ingrid og Erik for nok engang at arrangere den hyggelige Mortens aften, som er gået hen og blevet en dejlig tradition.

Juleafslutningen gik godt, hyggen i højsædet, lidt leg, underholdning og dans og tak til alle for at deltage og selv være engagerede m godt humør.

Der er blevet sat nye lamper op i ”slyngelstuen”, ændret i depotrummet, lavet bedre lys derude og generelt lavet mere hygge med blomster mm rundt i huset.

Det er generelt et indtryk at både hjemmesiden og facebook – som Karin tager sig af – har haft en stor positiv effekt på bl.a udlejningen.

 

  1. 5   regnskabet blev godkendt uden anmærkninger og Karin fik ros for sit flotte og fyldest gørende regnskab. Fortalte at det pt. Er 25 udlejninger i år, at der er booket frem til sept.

Gæsterne er generelt meget tilfredse også at de kan få nøglen tidligt, så der er tid til forberedelserne.

Der har ikke været købt olie siden 2013. Der ansøges fonde om nok en varmepumpe, så de dyre el radiatorer kan slukkes. Der nu en fast radiator i køkkenet.

  1. 6    ingen indkomne forslag.
  2. 7    Der var genvalg ved alle poster, så bestyrelsen, suppleanter, revisorer og fanebærere fortsætter alle et år mere. ( se dagsordenen).
  3. 8      Evt.

Lis kom med en opfordring til danserne om at komme med forslag til hvordan en aften kunne forløbe: hvad vil de gerne danse, er pauserne ok, nye eller gamle danse osv……..

Alle 3 instruktører er enige om at det er svært at lave program, der passer alle (en umulig opgave ?), men mangler konstruktive tilbagemeldinger fra danserne om hvad de ønsker. Der var nogle der helst ville de gamle danse, nogle der ville noget nyt af og til og for de nye dansere, var alle dansene jo lige nye…..

Det kan være svært at hive folk op af stolene efter pauserne, der måske generelt bør overholdes bedre, 2 korte af 5 min og 1 lang af 15 min……

En af de nye dansere syntes det havde været godt med trinøvelserne i sept.  selv om det var nogle lange aftener. Tillige var det også tillokkende at den 1. måned var gratis.

Men også ros til instruktørerne for alsidighed og godt humør.  Start den første halve time med gamle danse, så efter pausen kl. 20 – indøve nye og nyere danse og så gamle igen den sidste ca ¾ time.  Godt forslag..

Der blev også reklameret for den årlige lancier aften i Holeby og for at deltage i de forskellige legestuer rundt i foreningerne. Det er et af de steder hvor man virkelig får prøvet noget nyt. Og så er det fuldt ud legalt at danse forkert, grine af det og lade det gode humør være i højsædet.

Kurt takkede af for god ro(d) og orden og så dansede vi……

Ref. Hanne